KÜNYE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adına Sahibi

Refik Tuzcuoğlu

Müsteşar Yardımcısı

Yayın Danışmanı

Murat Yıldız

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İlker Uykal

Genel Yayın Yönetmeni

Ömer Faruk Lekesiz

Editör

Belgin Karaca

Haber

Latif Serçe

Erman Tekdemir

Görsel Danışman

Meryem Taşdemir

Fotoğraf

Burak Ünal

Emre Karaca

Yayın Kurulu

Gökhan Gökçek

Mehmet Gül

Ahmet Usta

Oğuzhan Kipoğlu

M. Sami Yaylalı

Erdal Gül

Yılmaz Deniz Aydemir

Sayfa Tasarım

İbrahim Sağlam